6a. tasca (avaluable)

Hola,

Ja estem a l’últim tram del curs, i només ens queda provar una plataforma de treball col·labaratiu, una wiki, per acabar d’enllestir els últims temes.

Per tant, treballarem a través d’una wiki que farem amb l’eina que trobareu a Wikispaces, i com es treball col·laboratiu es farà en grup. Per facilitar aquesta dinàmica s’utilitzaran els grups que ja heu fet per al Twitter, i per les persones que no han fet grup encara heu d’afegir-vos a un dels grup ja formats. Els grups no poden tenir més de 5 components.

Grups en funcionament:

Grup 1. Bacardit, Caparrós, Martí, Tor i Terricabres. Tema: Wikis. [COMPLET]

Grup 2. Aparicio, Garnatxe, Pallarols. Tema: Crowdsourcing

Grup 3.  Clapera, Gallego i Vinyeta. Tema: Realitat augmentada

Encàrrecs de feina de l’última tasca:

1a. part. Preparació de l’entorn de treball

1) Crear un compte per al grup a Wikispaces i crear una wiki (tenir en compte que ha de ser pública, no privada).

2) Fer invitacions a cadascun dels membres del grup i també a mi per veure vostra evolució. Cadascú dels membres ha de participar a la Wiki a partir de la seva adreça de correu electrònic i no d’una adreça comuna per al grup, ja que s’avaluarà el grau de contribució al treball col·laboratiu.

3) Publicar l’adreça de la vostra wiki com a comentari d’aquesta entrada.

4) Familiaritzar-se amb l’entorn de treball de la wiki. Si busqueu a Internet hi ha molts de manuals sobre com fer i gestionar wikis amb Wikispaces, p.e. Tu Wiki en Wikispaces.com / aulawiki21

2a.part. Elaboració del treball

– Buscar informació sobre el tema assignat (documents en línia, blocs, etc.)

– Estructura del treball: presentació del tema, exemples d’aplicacions possibles i fonts utilitzades.

Elements d‘avaluació:

S’avaluarà tant la qualitat dels continguts com la participació col·laborativa a la creació del producte final, això vol dir es tindrà en compte:

-Participació en discussions
-Aportació d‘idees per al treball
-Participació efectiva en la construcció del producte final
– Aprofitament del caràcter hipertextual i multimèdia de l’espai wiki
– Continguts i estructuració del treball

DATA LLIURAMENT: 23 DE MAIG 23.59 HORES

Anuncis